Primăria Suplacu De Barcău

Dispozițiile autorității executive

Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

Număr document Conținut Dată publicare Caracter Acțiuni